Sukces Pisany Szminka, newsy, relacje z konferencji, Olga pyta, Olga poleca

Menu
Tablet menu

Zasięg terytorialny znaku towarowego

Prawo ochronne na znak towarowy, udzielone przez Urząd Patentowy RP, ma terytorialny charakter, co oznacza, że jest ono skuteczne wyłącznie w granicach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Istnieje jednakże możliwość rozszerzenia zasięgu terytorialnego znaku towarowego na inne państwa, korzystając z jednego z trzech zaprezentowanych poniżej systemów:

  1. system krajowy – dokonanie zgłoszenia znaku w urzędzie właściwym ds. ochrony własności przemysłowej w danym państwie. W wielu krajach, podczas dokonania takiego zgłoszenia, konieczne jest działanie za pośrednictwem pełnomocnika, z reguły będącego odpowiednikiem polskiego rzecznika patentowego;
  2. system regionalny – dokonanie zgłoszenia znaku we właściwym urzędzie regionalnym. Znak towarowy będzie wówczas chroniony na terytorium wszystkich państw członkowskich tego systemu. Jest to procedura właściwa dla wspólnotowych znaków towarowych. Podmiot dokonując jednego zgłoszenia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, może uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na obszarze całej Unii Europejskiej. Innymi regionalnymi urzędami są: Urząd Znaków Towarowych Beneluksu (BTO), Afrykańska Organizacja Własności Przemysłowej (ARIPO);
  3. system międzynarodowy (tzw. system madrycki) – dokonanie zgłoszenia znaku w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP. Rejestracja możliwa jest w wybranych państwach, które są stronami Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków towarowych lub też Protokołu do tego Porozumienia.

    Źródło: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
powrót na górę

Relacje z konferencji

PrevNext
Odnieść sukces, pomimo strachu

Odnieść sukces, pomimo strachu

Środa, 09 lipiec 2014

Relacja z konferencji 24 września 2013

Relacja z konferencji 24 września…

Piątek, 27 wrzesień 2013

Relacja z konferencji 24 czerwca 2013

Relacja z konferencji 24 czerwca…

Czwartek, 27 czerwiec 2013

Relacja z konferencji 23 kwietnia 2013

Relacja z konferencji 23 kwietnia…

Wtorek, 30 kwiecień 2013

Newsy